Tổng hợp học bổng du học Úc 2023 mới nhất dành cho sinh viên quốc tế

hoc-bong-du-hoc-uc-2923

Học bổng du học Úc 2023 luôn là dành được sự quan tâm đặc biệt của các học sinh – sinh viên và các bậc phụ huynh. Tùy vào từng trường học mà sẽ có mức giá trị học bổng khác nhau từ, thường là từ 10 – 100% học phí và sẽ có những yêu cầu khác nhau để nhận được học bổng và tất nhiên, số lượng học bổng khá là hạn chế. Vì thế, các bạn cần nghiên cứu kỹ cũng như chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ thật tốt và những kiến thức vững vàng để có thể đạt được những học bổng có giá trị nhất. Sau đây, Cộng Đồng Du Học sẽ tổng hợp cho các bạn các trường đại học Úc có học bổng 2023 mới nhất cũng như các yêu cầu, điều kiện, giá trị học bổng để các bạn nắm rõ và chuẩn bị hành trang du học Úc tốt nhất cho mình.

australia-scholarship-2023
Săn học bổng du học Úc 2023 là mục tiêu của hầu hết học sinh và phụ huynh

Học bổng du học Úc 2023 cao đẳng Curtin

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
ELICOS – Trị giá tới 6.780 AUD – Tiếng Anh – Có thể gộp với Học bổng Chuyển tiếp.

– Được tính vào Học kỳ 2 của chương trình Cao đẳng.

– Chấp nhận thư mời trong vòng 4 tuần kể từ ngày cấp thư mời.

Diploma pathway scholarship – Giảm 12% học phí – Diploma giai đoạn 2 – Đối với tất cả sinh viên quốc tế mới. Không áp dụng cho các khóa học có quy định quota như chuyên ngành Khoa học Sức khỏe.
Giá trị học bổng sẽ được trừ vào hóa đơn Học kỳ 2
Diploma pathway scholarship – Giảm 12,5% học phí – Chuyển tiếp từ Diploma Giai đoạn 2 lên Cử nhân – Đạt điểm trung bình khóa học 65% trong chương trình Diploma

– Học bổng sẽ gia hạn ưu đãi giảm 12% học phí năm 2 chương trình cử nhân tại Đại học Curtin.

– Học bổng này không dành cho sinh viên đăng ký các khóa học hạn ngạch bao gồm Vật lý trị liệu, Trị liệu nghề nghiệp, Thể dục thể thao và Khoa học phục hồi chức năng, Điều dưỡng, y học xét nghiệm và Dược.

Merit Scholarship – Giảm 25% học phí năm đầu tiên  – Tiến triển từ MQP lên Thạc sĩ HOẶC tiến triển từ các khóa học Hạn ngạch lên Cử nhân – Đạt điểm trung bình 70% đối với Diploma of Quota Courses/MQP sẽ được giảm 25% học phí năm đầu tiên tại Đại học Curtin.

Học bổng du học Úc 2023 đại học Curtin Singapore

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
Academic Scholarship – Học bổng 25% cho 8 môn học đầu tiên – Cao đẳng Nghệ thuật & Công nghiệp Sáng tạo (Giai đoạn 1 & 2)

– Cao Đẳng Thương mại (Giai đoạn 1 & 2)

– Cao đẳng Công nghệ Thông tin (Giai đoạn 1 & 2)

– Cử nhân Thương mại

– Cử nhân Điện toán (An ninh Mạng)

– Cử nhân Công nghệ Thông tin

– Cử nhân Khoa học  Khoa học dữ liệu)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

– Thạc sĩ kinh doanh quốc tế

– Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng chuyên nghiệp

– Đáp ứng yêu cầu đầu vào tối thiểu của các khóa học áp dụng.

– Đóng đủ học phí kỳ 1, sẽ hoàn trả vào kỳ 2 tương ứng.

– Không áp dụng cho sinh viên giảm môn học (tín chỉ CRL), hoặc học chuyển tiếp từ chương trình tiếng Anh.

– Phải chấp nhận Thư Mời học trong vòng năm (5) ngày làm việc.

– Không nhận bất kỳ học bổng/tài trợ nào khác từ Curtin Singapore.

 

Học bổng du học Úc 2023 cao đẳng Edith Cowan

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
English Scholarship – Khóa học tiếng Anh miễn phí 10 tuần
– ELICOS – Package tiếng Anh với Cao đẳng hoặc Dự bị, và phải được nộp trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

– Package tiếng Anh với PQP phải được gửi trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.

International Undergraduate Scholarship 2023 –  giảm 20% học phí

– Cử nhân – Học trong nước tại Cơ sở ECU Joondalup, ECU Mount Lawley hoặc ECU South West (Bunbury);

– Không nhận được học bổng của chính phủ hoặc tài trợ của ngành;

– Trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 6 năm 2022 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, được cấp một đề nghị học đại học;

– Chưa được cấp COE (Xác nhận đăng ký) liên quan đến bất kỳ khóa học ECU nào trước ngày 13 tháng 6 năm 2022;

– Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của ECU cho khóa học và bắt đầu học trong nước tại ECU, Tây Úc vào tháng 11 năm 2022 (Học hè) hoặc trong Học kỳ Một hoặc Hai năm 2023; Và

– Học bằng đại học đủ điều kiện.

Diploma Year 2 Bursary 2023 – 5000 đô la Úc – Cao đẳng năm 2 – Áp dụng đối với sinh viên mới bắt đầu Diploma ECC (Năm 2).

– 4000 AUD đầu tiên sẽ được áp dụng khi chấp nhận thư mời nhập học.

– 1000 AUD còn lại sẽ được áp dụng cho Học kỳ 2 của chương trình cao đẳng (năm 2)

Diploma Year 1 Bursary 2023 – 5000 đô la Úc – Cao đẳng năm 1 – Trở thành sinh viên mới bắt đầu Cao đẳng ECC (Năm 1)

– 1000 AUD đầu tiên sẽ được áp dụng khi chấp nhận thư mời nhập học.

– 4000 AUD còn lại sẽ được áp dụng khi bạn enroll vào Cao đẳng (Năm 1).

International Accommodation Bursary 2023 – giảm tới 50% phí ăn ở

– Cử nhân & Thạc sĩ Lần đầu tiên học chương trình đại học hoặc thạc sĩ trong khuôn viên trường , tại các địa điểm ECU Joondalup hoặc ECU Mount Lawley vào năm 2023;

– Có thể đáp ứng các yêu cầu về tiêm chủng và đi lại bắt buộc do Chính phủ Úc và Tây Úc đặt ra;

– Các sinh viên tương lai mới – phải chấp nhận đề nghị của họ từ ngày 2 tháng 9 năm 2022 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023, để học tại ECU Joondalup hoặc ECU Mount Lawley;

– Tại mọi thời điểm có liên quan đáp ứng các yêu cầu đầu vào và chỗ ở liên tục của Làng sinh viên ECU Mount Lawley; Và

– Không nhận được học bổng của chính phủ hoặc tài trợ của ngành cho việc học của bạn.

10 week English Scholarship – 4500 đô la Úc – ELICOS – Hồ sơ tiếng Anh với Cao Đẳng hoặc Dự bị phải nộp trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. – Hồ sơ tiếng Anh với PQP phải nộp trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
2023 International Masters Scholarship – Giảm 20% cho năm đầu tiên của khóa học Thạc sĩ – Các khóa học thạc sĩ về ECU – Ứng viên phải là sinh viên quốc tế nhận được thư mời nhập học; hoặc một đề nghị có điều kiện, bắt đầu học tại ECU trong Học kỳ Hai, 2023, Tháng 11 năm 2023 hoặc trong Học kỳ Một hoặc Hai, 2024.

– Đáp ứng các yêu cầu đầu vào khóa học của ECU và bắt đầu học tại ECU vào năm 2023.

– Không nhận được học bổng của chính phủ hoặc tài trợ của ngành.

– Nghiên cứu một trong các khóa học sau đại học sau đây: Nghệ thuật & Nhân văn; Kinh doanh & Pháp luật; Giáo dục; Kỹ thuật; Khoa học; Khoa học y tế & Sức khỏe; Điều dưỡng.

2023 ECC Pathway Merit Scholarship – Giảm 20% toàn bộ khóa học Cử nhân ECU – Chuyển tiếp từ Foundation/Diploma lên Cử nhân – Không nhận được học bổng của chính phủ, tài trợ của ngành hoặc học bổng khác của ECU.

– Bắt đầu lộ trình Dự bị hoặc Văn bằng vào tháng 2, tháng 6 hoặc tháng 10 năm 2023.

– Đạt được WAM từ 75 trở lên trong Chương trình Văn bằng hoặc Nền tảng ECC.

– Được mời để học 1 văn bằng đại học.

Học bổng đại học Úc  South Australia

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
International Merit Scholarship – 15% học phí tối đa 8 học phần – ETP & Cao đẳng – Phải đáp ứng cả yêu cầu về tiếng Anh và học thuật Chấp nhận phải được nhận trước 26 tháng năm 2023 Sẽ được áp dụng dưới dạng tín dụng vào tài khoản của người nộp đơn trong giai đoạn học thứ hai.

– Sinh viên PHẢI duy trì điểm trung bình GPA 5.0/7.0 cho quá trình học của mình.

– Sẽ không được hưởng Family Bursary, hoặc bất kỳ học bổng, ưu đãi hoặc chiết khấu nào khác.

SAIBT Early Bird Bursary – 1000 đô la Úc – ETP & Cao đẳng – Phải đáp ứng cả yêu cầu về tiếng Anh và học thuật.

– Chấp nhận thư mời trước 26 tháng năm 2023.

–  SAIBT Early Bird Bursary không thể được sử dụng cùng với bất kỳ học bổng nào khác.

hoc-bong-uc-
Cần đọc kỹ điều kiện để săn học bổng Úc thành công

Học bổng đại học Deakin Úc 2023

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
Deakin College International Scholarship: 25% – Cao đẳng
Dự bị, Đại học
– Trở thành sinh viên quốc tế tương lai để lấy bằng khóa học tại Đại học Deakin

– Đủ điều kiện để học tại Đại học Deakin

– Đã đạt được mức trung bình 65% (hoặc tương đương) trong các nghiên cứu trước đây.

 

Học bổng Cao đẳng – Đại học La Trobe 2023

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
La Trobe International Scholarship – từ 20% – 30%

+ La Trobe University International Academic Scholarship 55- 69.9: 20%

+ La Trobe University International Merit Scholarship 70 -74.9: 25%

+ La Trobe University International Excellence Scholarship 75+: 30%

– Cử Nhân, Thạc sĩ – Là công dân của một quốc gia khác ngoài Úc hoặc New Zealand và đang đăng ký để bắt đầu một chương trình học đại học hoặc sau đại học.

– Trở thành tân sinh viên quốc tế đăng ký cho kỳ nhập học 2023/2024.

– Là một sinh viên trả phí đầy đủ (Không được tài trợ).

– Đăng ký một chương trình trong Danh sách các khóa học đủ điều kiện của LTIS .

La Trobe University Excellence Scholarship – Vietnam: Giảm 50% học phí khóa học – Cử nhân, Thạc sĩ – Là công dân và cư dân của Việt Nam.

– Đang đăng ký một trong các khóa học đủ điều kiện của Học bổng Quốc tế La Trobe (LTIS) .

– Đủ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu khóa học; hoặc phải sống với người giám hộ của học sinh đã được Bộ Nội vụ chấp thuận cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

– Có thành tích WAM * tổng thể từ 80% trở lên.

– Bắt đầu nghiên cứu của họ tại bất kỳ Cơ sở Victoria nào của Đại học La Trobe vào năm 2023.

– Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của trường Đại học và tất cả các điều kiện khác ghi trên Thư mời nhập học.

– Là người nhận được học bổng, sinh viên nên sẵn sàng trở thành đại sứ sinh viên quốc tế cho Đại học La Trobe trong quá trình học tập.

Vice-Chancellor Excellence Scholarship – Vietnam: Khấu trừ 100% học phí hàng năm – Cử nhân, Thạc sĩ – Là công dân và thường trú nhân của Việt Nam

– Đủ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu khóa học; hoặc phải sống với người giám hộ của học sinh đã được Bộ Nội vụ chấp thuận cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

– Đủ điều kiện để được nhập học trực tiếp (không có ELICOS hoặc chuyển tiếp) bắt đầu một khóa học đại học hoặc sau đại học thuộc Danh sách các khóa học đủ điều kiện của Học bổng Quốc tế La Trobe .

– Trở thành sinh viên trả phí đầy đủ (Không được tài trợ)

– Có tổng WAM* (AQF tương đương) từ 80% trở lên.

– Đáp ứng tất cả các điều kiện trong thư mời nhập học trước thời hạn quy định.

Regional Victoria Experience Bursary: $3000 – Trở thành tân sinh viên quốc tế đăng ký học chương trình đại học hoặc sau đại học tại một trong các cơ sở khu vực của La Trobe cho kỳ nhập học năm 2023.
Regional Scholarship – International Students: $5000 Cử nhân, Thạc sĩ – Là công dân của một quốc gia khác ngoài Úc hoặc New Zealand.

Đăng ký một khóa học đại học hoặc sau đại học đủ điều kiện cho bất kỳ đợt tuyển sinh nào trong năm 2023.

Nộp đơn vào bất kỳ Cơ sở Khu vực nào của Đại học La Trobe.

ELICOS Scholarship: Phần trăm khấu trừ trên học phí ELICOS – Là công dân hoặc thường trú nhân của một quốc gia khác ngoài Úc hoặc New Zealand

– Trở thành sinh viên quốc tế mới đăng ký chương trình học đại học hoặc sau đại học bắt đầu vào bất kỳ đợt nhập học nào vào năm 2023.

– Là sinh viên đóng phí đầy đủ (sinh viên không được tài trợ).

Học bổng Đại học Western Sydney 2023

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
Bursary Pathway Progressing Scholarship$3.000 Dự bị/ Cao đẳng chuyển tiếp lên Cử nhân của WSU – Giảm học phí cho sinh viên theo học chương trình chuyển tiếp

– 2000 AUD có thể áp dụng cho sinh viên có điểm trung bình trên 8.0 – tùy từng trường hợp

– $3.000 AUD/ nhiều năm = hoàn thành Chương trình Dự bị/Cao đẳng

– $6.000 AUD/ nhiều năm = 75%/7,5 điểm trung bình của Dự bị /Chương trình Cao đẳng

International Student Scholarship: $3.000 – $6.000/năm Cao đẳng lên đại học – Bậc Đại học:

+ $3,000 AUD: đáp ứng các tiêu chí đầu vào tối thiểu (GPA + IELTS).

+ $6,000 AUD:  GPA lớp 12 8,5 (tất cả các trường), GPA 8,0 (các trường được chọn)

– Sau đại học (Kinh doanh): GPA 4,4/7,0 -> $3,000 và GPA 5.25/7.0 -> $6.000

– Sau đại học (Y tế & CNTT): $6.000 AUD

Học bổng Úc 2023 trường cao đẳng UC College

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng

ELICOS Scholarship: 15%

EL1 – EL5 – Học bổng 15% trên mức ELICOS hàng tuần dành cho sinh viên quốc tế khi được đăng ký cùng với các khóa học của UC College và/hoặc University of Canberra.

– Sinh viên được tài trợ hoặc ngoại giao được loại trừ.

Early acceptance scholarship: up to $2,000

– Chương trình Dự bị Đại học hoặc Văn bằng Quốc tế

– Chứng chỉ Sau đại học tại Cơ sở Học thuật (GCAF)

– Dành cho cả sinh viên quốc tế trong và ngoài nước chỉ cho kỳ nhập học Tam cá nguyệt / Học kỳ 1 năm 2023.

– Học sinh phải tiếp tục đăng ký cho đến thứ Sáu tuần thứ 4 của lớp học (sau ngày điều tra dân số) để đủ điều kiện.

Academic Merit Scholarship: $2,500

Dự bị đại học – Học sinh lớp 12 đạt điểm trung bình 8.0 hoặc điểm trung bình có trọng số trên 70% hoặc tương đương
– Học sinh phải đăng ký học cho đến thứ Sáu tuần thứ 4 của lớp học (sau ngày điều tra dân số) để đủ điều kiện.
– CÓ THỂ kết hợp với Early Accepted Discount
.

Học bổng Úc du học đại học Griffith University

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
International Student Academic Excellence Scholarship: 25% học phí – Chương trình học đại học và sau đại học – Có GPA  tối thiểu 5.5/7.0 hoặc tương đương.

– Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh cho chương trình học đại học hoặc sau đại học mà bạn đã chọn.

– Trở thành sinh viên toàn thời gian bắt đầu từ năm 2022 hoặc 2023.

International Student Academic Merit Scholarship: 20% học phí – Chương trình học đại học và sau đại học – Có GPA 5.0 đến 5.49 /7.0 hoặc tương đương.

– Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh cho chương trình học đại học hoặc sau đại học mà bạn đã chọn.

– Trở thành sinh viên toàn thời gian bắt đầu từ Học kỳ 1, 2 hoặc 3 năm 2023.

Griffith Remarkable Scholarship: 50% học phí – Chương trình học đại học và sau đại học – Có GPA 5.5 trở lên/7.0 hoặc tương đương.

– Đã nộp đơn xin học tại Griffith trước ngày kết thúc đơn xin học bổng.

– Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh cho chương trình học đại học hoặc sau đại học mà bạn đã chọn.

– Trở thành sinh viên toàn thời gian bắt đầu từ Học kỳ 1, 2 hoặc 3 năm 2023.

Griffith College Diploma to Degree Scholarship: $3,000 – Tốt nghiệp Văn bằng Đại học Griffith xuất sắc đang theo học chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Griffith. – Hoàn thành bằng tốt nghiệp tại  Griffith College.

– Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh cho chương trình đại học bạn đã chọn.

– Trở thành sinh viên toàn thời gian bắt đầu từ Học kỳ 2 hoặc 3 năm 2022 tại Đại học Griffith.

GELI Direct Entry Program Scholarship: $1,000 – Chương trình học đại học và sau đại học – Hoàn thành Chương trình Nhập học Trực tiếp tại Học viện Anh ngữ Griffith (GELI).

– Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh cho chương trình học đại học hoặc sau đại học mà bạn đã chọn.

– Trở thành sinh viên toàn thời gian bắt đầu từ Học kỳ 2 hoặc 3 năm 2022 tại Đại học Griffith.

Học bổng du học Úc 2023 trường cao đẳng UC International College

 

Tên học bổng Khóa học dành cho học bổng Điều kiện nhận học bổng
UC International First-year Scholarship: $15,000 (Thời hạn: 1 năm) – Cử nhân – Ứng viên phải hoàn thành, hoặc đang hoàn thành, bằng cấp tuyển sinh đại học hoặc tương đương,và đã học cấp hai ở New Zealand trong năm nộp đơn (hoặc trong năm trước nếu họ đang trong gap year)

– Ứng viên phải nộp đơn xin nhập học vào Đại học trước ngày 15 tháng 8.

UC College of Engineering International Scholarship: $15,000 mỗi năm (Thời hạn: 1 năm)  – Cử nhân Đại học Kỹ thuật – phải nộp đơn cho
trường đại học để được nhận vào một chương trình lấy bằng BE (Hons) trước thời hạn đăng ký.- Ứng viên không thể là sinh viên hiện tại hoặc cựu sinh viên trong một chương trình lấy bằng BE (Hons) tại
trường đại học.

UCIC Early Bird Award: 20%

– Dự bị đại học
UTP
 – Đăng ký tham gia chương trình UCIC vào tháng 2 năm 2023.

– Cần chấp nhận đề nghị và thanh toán phí trước ngày 16 tháng 12 năm 2022 để đủ điều kiện.

UCIC Online Award: 15%

– Dự bị đại học
UTP trực tuyến
– Ghi danh trực tuyến vào UCIC.

 

xin-hoc-bong-du-hoc-uc
Cùng Tài Minh săn học bổng bán phần và toàn phần giá trị nhất

Kinh nghiệm săn học bổng du học Úc cùng trung tâm tư vấn Cộng Đồng Du Học

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong tư vấn du học Úc, Cộng Đồng Du Học đã hỗ trợ săn học bổng du học Úc 2023 thành công cho rất nhiều học sinh – sinh viên. Đến với du học Tài Minh, bạn sẽ được hướng dẫn các bước săn học bổng du học Úc cụ thể như:

  • Tìm hiểu và nghiên cứu về học bổng càng sớm càng tốt
  • Tìm hiểu và đáp ứng các điều kiện cần thiết để xin học bổng Úc
  • Lập danh sách các học bổng tiềm năng dành cho học sinh quốc tế
  • Tiến hành chuẩn bị hồ sơ đầy đủ
  • Kiểm tra, rà soát hồ sơ thêm lần nữa và nộp hồ sơ

Cộng Đồng Du Học sẽ tư vấn chi tiết về các tài liệu du học cần thiết, hỗ trợ săn tìm học bổng bán phần và học bổng toàn phần ở Úc. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên sẽ hỗ trợ các bạn:

  • Làm hồ sơ chứng minh tài chính
  • Luyện tiếng Anh phỏng vấn xin visa du học Úc
  • Kết nối tìm chỗ ở phù hợp trước khi đi du học Úc
  • Hướng dẫn làm hồ sơ visa thăm thân, visa du lịch, visa định cư Úc

Gọi ngay 0905.668.169 để cùng team Cộng Đồng Du Học sớm săn được những học bổng ở Úc giá trị nhất.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ ĐẾN TỪ DU HỌC TÀI MINH

"Make memories and learn a new culture"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

0905 668 169